O AsfalcieProdukcja masy asfaltu lanego

  • produkcja w nowoczesnych WMB
  • zwiększenie temp. kruszywa o ok. 30°C
  • wydłużenie czasu mieszania składników mineralnych
  • wydłużenie czasu mieszania MMA
  • temp. produkcji MMA 180÷230°C
  • zmniejszenie wydajności WMB do ok. 60% wydajności nominalnej
  • dogrzewanie i homogenizacja MMA w kotłach transportowych przez co najmniej 1 godz.
  • możliwość poprawy urabialności i obniżenia temperatury przez dodatki specjalnych preparatów chemicznych.
Rzetelna firma
www.tarcopol.pl
(C) 2020 TARCOPOL