O AsfalcieSpoiny

Wszystkie połączenia warstw z asfaltu lanego wykonuje się w postaci spoin z materiału termoplastycznego

  • krawędzie warstw z asfaltu lanego należy zakończyć pionowo
  • grubość materiału termoplastycznego do spoiny nie mniejsza niż:
    - 10 mm dla gr. warstwy technologicznej do 2,5 cm
    - 15 mm przy gr. warstwy technologicznej powyżej 2,5 cm
  • wg zaleceń niemieckich przy połączeniach z krawężnikami i urządzeniami odwadniającymi spoina min. 20 mm wykonywana w formie zalewki
Rzetelna firma
www.tarcopol.pl
(C) 2020 TARCOPOL